Jullie zijn een prachtgroep!

En wij willen graag met jullie aan de slag: met onze kennis en ervaring willen wij bijdragen aan het welzijn van alle mensen in jullie organisatie of onderneming:

Gezonde mensen in een gezonde organisatie, vereniging of onderneming, die op haar beurt zorgt voor een gezonde omgeving.

Via deze weg kunnen wij een grote positieve impact helpen realiseren op het individu, de hele omgeving en de toekomst.

Hieronder kan je lezen hoe we dit, samen met jullie, in vier stappen kunnen realiseren.

Stap 1. Welzijn op het werk - Individuele bewustwording

In een eerste fase gaan we binnen de onderneming of organisatie aan de slag met een team dat impact kan creëren binnen het bedrijf (HR, MT, samengestelde groep).
De focus hierbij ligt op bewustwording: bewuster leren omgaan met jezelf en je gezondheid (welzijn), bewust worden van je impact op/van je relaties en jouw omgeving.
Via een holistische benadering houden we rekening met alle aspecten van het 'mens-zijn'. 

 We informeren, begeleiden naar inzichten en laten je ervaren hoe lichamelijke, energetische, mentale en systemische (relationele) factoren een grote rol spelen in het welzijn van ieder individu. Tools en adviezen worden aangereikt waarmee eenieder zelf aan de slag kan gaan. We spreken de kracht in ieder individu aan, en sporen die aan via meditatie, visualisaties, opstellingen en andere oefeningen. 

Stap 2. Co-creatie - Welzijnsbevordering binnen het bedrijf

Met deze veranderde mind set, gaan we samen met het team concepten ontwikkelen die het welzijn op de werkvloer kunnen bevorderen. Ook tijdens deze fase zullen wij vanuit een holistisch perspectief werken. We overlopen hoe de mentale noden kunnen worden ingevuld, we bespreken de lichamelijke aspecten door aandacht te besteden aan voeding, beweging, enz. en houden daarbij rekening met energetische en systemische invloeden.

Door deze holistische benadering en focus op self-management en hun eigen, individuele verantwoordelijkheid worden mensen bewuster, stress bestendiger, komen ze meer in hun kracht, worden ze productiever en zijn ze meer betrokken, en verbeteren hun onderlinge relaties.

Stap 3. Individuele bewustwording naar 'a Flourishing Organisation'

Met een team gaan we vervolgens verder met een persoonlijke transformatie om individueel tot het hoogste potentieel te komen. Dit team bestaat uit mensen die bereid zijn hun individuele verantwoordelijkheid op te nemen en bewust willen bijdragen aan het welzijn van de mensen rondom hen en hun omgeving. 
Via groep- en individuele coaching evolueren de deelnemers naar een hogere bewustzijnstoestand. Dit doen we via een holistische benadering :

  • Door middel van informatie, oefeningen, en ervaringen  verschaffen we inzicht hoe ego-patronen, overtuigingen, systemische invloeden, enz. ons weerhouden om tot volledige expansie te komen. 
  • We leren oude, niet-dienende patronen te herkennen en aan de basis te transformeren. 
  • We gaan samen  talenten en krachten van ieder teamlid sterker ontwikkelen. 
  • We linken zelfinzichten aan patronen binnen het bedrijf, en we laten de impact hiervan zien op het beleid.  
  • We implementeren meditatie en visualisaties in het leven binnen het bedrijf.

Door deze persoonlijke transformatie worden mensen creatiever en intuïtiever. Ze voelen zich meer

betrokken als onderdeel van het groter geheel (mens én omgeving), en gaan hierdoor buiten het
dualistisch/reguliere denkkader treden en voor innovatie en expansie zorgen binnen het bedrijf. 
In een later stadium zullen ze vanuit deze transformatie ook impact gaan creëren buiten de muren van het bedrijf en zo het bedrijf zowel intern als extern mee op de kaart helpen zetten.

Stap 4. Co-creatie, a Flourishing Organisation


Door het ontwikkelen van een groter bewustzijn zullen we eerst concepten creëren die goed zijn voor alle betrokkenen binnen het bedrijf. Hierbij ruilen we korte termijn productiefocus in voor een lange termijn visie, die op haar beurt een bijdrage zal leveren voor het welzijn van alle betrokkenen, het bedrijf zelf, en haar omgeving: het bedrijf komt in expansie, voorbij het spanningsveld tussen productie en administratie.
 

In de volgende fase worden meerdere stakeholders betrokken om samen ideeën te ontwikkelen, die verder reiken dan de muren van het bedrijf. Zo kan via een co-creatie met meerdere organisaties samen een grotere positieve impact gerealiseerd worden op individueel, maatschappelijk, economisch en omgevingsvlak: zo bereiken we de status van "a flourishing organisation". 
Spreekt dit jou aan?

Neem dan contact met ons op en laat ons praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen.