Je bent een helpende mooie mens...

En wij willen jou begeleiden om dat vanuit een ruimer perspectief aan te bieden. 

We bieden hiervoor een opleidingstraject aan om andere hulpverleners vanuit een holistische mind set met een groter diagnostisch en therapeutisch landschap te leren werken en zo samen, in een ruimer netwerkverband, dit welzijn bevorderend werk verder te blijven optimaliseren.

Bewust zijn en wel zijn

Onze focus ligt daarbij op bewustwording en welzijnsbevordering op individueel, relationeel, sociaal-maatschappelijk, economisch en omgevingsvlak. Daarbij streven we niet alleen naar curatieve, maar ook preventieve gezondheidszorg.
Hierbij willen we verder gaan dan het omgaan met ziekte en preventie volgens het reguliere gezondheidsbeleid dat meestal gestuurd wordt vanuit een dualistisch denkkader : lichamelijke oorzaak van lichamelijke klacht. 

We zien steeds duidelijker dat meerdere onderliggende factoren een rol spelen bij het ontstaan of onderhouden van (aanhoudende) fysieke en mentale problemen. 

Het is noodzakelijk het diagnostisch en therapeutisch landschap uit te breiden door rekening te houden met lichamelijke, emotionele, energetische, systemische en spirituele aspecten van het mens-zijn, alsook omgevingsfactoren en voeding die onlosmakelijk verbonden zijn.

Van lijden naar leiden

 

De patiënt wordt aangemoedigd om zelf zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn/haar welzijn. Van lijden naar leiden.

We realiseren dit door met een holistische mind set te kijken naar de patiënt en met een ruimer zorgaanbod samen een plan op maat op te stellen, waarbij gekozen wordt uit o.a.
 

  • Coaching (individueel en/of in groep):  Inzichten en advies op maat met een focus op bewustwording en innerlijke groei op mentaal, energetische en zelfs op spiritueel vlak


  • Osteopathie en bewegingsadvies: Als lichamelijke, energetische en emotionele behandeling


  • Meditatie: Met gunstig effect op o.a. stress concentratie, geluksgevoel, pijn, mentale weerbaarheid


  • Yoga: Als lichaamsgerichte, energetische bewegingstherapie


  • Loopbaanbegeleiding: Aandacht om vanuit de talenten een weloverwogen loopbaan uit te stippelen en/of de bestaande job te optimaliseren


  • Dieet- en voedingsadvies: Dieetadvies bij specifieke aandoeningen (bv. suikerziekte, nierlijden, hoge bloeddruk). Algemeen voedingsadvies ter bevordering van het lichamelijk welzijn      


  • Voetreflexologie:


  • Integratieve massage: Ontspanning van lichaam én geest. Aandacht voor het (leren) luisteren naar het lichaam 

Impact

Wij streven naar een gezonde werkplek, waar de hulpverlener zich kan focussen op zijn/haar kerntaak en in een fijn samenwerkingsverband zorg op maat vanuit dit holistisch kader kan aanbieden. Wij betrachten daarbij een aangepaste financiële waardering te bekomen voor deze tijdsintensieve holistische benadering, en tegelijk een betaalbaar zorgaanbod te realiseren.

Door deze aanpak stellen we vast dat het welzijn van zowel patiënt als zorgverlener vergroot en er tegelijk een vermindering van de economische kost (minder ziekteverzuim) en een vermindering van de ziektekost (dalend  medicatiegebruik en het terugschroeven van vaak dure, overbodige medische onderzoeken) optreedt.

Hebben we iets losgemaakt bij je? 

Als je graag eens wil praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen, neem dan contact met ons op! Dan willen we je echt spreken.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.