Loopbaanbegeleiding

Het is goed om regelmatig stil te staan bij je job of loopbaan, de balans op te maken, en een ervaren loopbaancoach is hierbij een waardevol klankbord. 

Heb je vragen rond één van de volgende thema's, dan is loopbaanbegeleiding echt iets voor jou:    

 

 • Ik wil weten welk werk écht bij mij past en nieuwe jobmogelijkheden verkennen
 • Ik wil meer voldoening, plezier, of uitdaging in mijn werk 
 • Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten en mij heroriënteren op de arbeidsmarkt 
 • Ik wil nieuwe vaardigheden leren en de opleidingsmogelijkheden onderzoeken
 • Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hiermee best om te gaan
 • In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, ik ervaar signalen van burn-out
 • Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven
 • In mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met een collega of teamleider, ik wil werken rond relaties in de werkcontext
 • Ik wil graag een activiteit opstarten in bijberoep of hoofdberoep

 

Tijdens de sessies werken we met verschillende methodieken en ervaringsgerichte oefeningen, in functie van wat  jij op dat moment nodig hebt om tot inzicht te komen.  

Vanuit die inzichten kan jij keuzes maken en maken we een actieplan op. 

 

Als werknemer of zelfstandige kan je voordelig loopbaanbegeleiding volgen door gebruik te maken van loopbaancheques. 

Een loopbaancheque kost 40€ en geeft je recht op 4 uur individuele coaching. Lees de voorwaarden op https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding 

 

Sessies zijn mogelijk:  live in Bilzen (Innsaemed) of online via zoom. 

Embodiment Coaching

In Embodiment coaching werken we met het hoofd én het lichaam. 
Het lichaam is meer dan een 'braintaxi'. 
Waarom enkel het hoofd gebruiken als we ook de informatie van het lichaam kunnen inzetten om antwoorden te vinden op coachingsvragen? 
Onderzoek in neuroscience bevestigt deze body-mind connectie en hiermee werken is heel krachtig! 

 

 • Door centering oefeningen kan je het zenuwstelsel kalmeren en optimaliseren en krijg je meer rust, helderheid en focus
 • Door het lichaam in beweging te zetten, zet je ook de 'mind' in beweging en krijg je nieuwe inzichten en ideeën
 • Je krijgt inzicht in je gedachten, gevoelens, overtuigingen, waarden en normen, die vandaag je leven beïnvloeden
 • Via houdingen en oefeningen ontdek je je onderliggende patronen en hoe je je mogelijkheden en range kan vergroten
 • Je kan bewuster keuzes maken en doelgericht handelen. 


De coachingsessies kunnen live in Bilzen, bij Innsaemed, of online via zoom. 
Deze methodiek kan ook worden ingezet bij loopbaanvragen en coaching via loopbaancheques.